جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تاریخ
  • گرایش : تاریخ
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها