جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی پرستاری و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها