جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شاهد
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دکترای مدیریت ورزشی، دانشیار دانشگاه شاهد تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : فیزیولوژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها