• مدلسازی فرآیند بارش – رواناب در حوضه آبریز سد پیشین برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 765
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط جهان آثار خود را در دهه های اخیر به جای گذاشته و انتظار می رود در دهه های آینده اثرات این تغییرات تشدید شود. ایران نیز از این تغییرات بزرگ مقیاس مستثنا نبوده و اثرات آن در بسیاری از حوزه های آبریز کشور مشاهده شده است. این اثرات بعضاً منجر به عدم ایستایی اطلاعات هیدرولوژیکی شده است. در این تحقیق، مدلسازی فرآیند بارش- رواناب به وسیله مدل swat جهت شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر ورودی های سد پیشین واقع در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. تامین و ورود داده های مورد نیاز مدل شامل نقشه dem، نقشه و اطلاعات جنس خاک، نقشه کاربری اراضی و اطلاعات هواشناسی در مرحله اول انجام شد. پس از انجام تحلیل حساسیت به روش lh-oat روی پارامترهای مدل، کالیبراسیون آن با مهمترین پارامترهای تعیین شده از مرحله قبل و با توابع هدف متفاوت آغاز می شود. همچنین نقش تعداد زیرحوزه ها روی دقت مدل در قالب یک تحلیل حساسیت ساده ارائه شده است. در پایان مدل کالیبره شده برای داده های هواشناسی ریزمقیاس شده سناریوی a1b اجرا شد. نتایج مدل از افزایش میانگین دبی در چهار ماه پر آب سال (نیمه آذر تا نیمه فروردین) حکایت دارد. از سوی دیگر مشاهده می شود که دبی حداکثر تحت اثر تغییر اقلیم نسبت به دبی های مشاهداتی افزایش چشمگیری یافته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها