جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
  • دانشگاه : دانشگاه الزهرا
    تحصیلات : دکترا
    تعداد مقالات : 2 مقاله
    توضیحات : دکترای روانشناسی دانشگاه الزهرا
    جزئیات بیشتر
    • رشته : روانشناسی
    • گرایش : روانشناسی
    • تحصیلات : دکترا
    • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها