• مدیریت منابع انسانی سبز شاخصی اثر گذار بر رفتار سبز کارکنان و توسعه ی شایستگی های فردی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  مدیریت منابع انسانی سبز شاخصی اثر گذار بر رفتار سبز کارکنان و توسعه ی شایستگی های فردی

  امروزه افزایش توسعه جوامع، سبب استفاده ی بی رویه منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، ایجاد آلودگی های گوناگون شده، که این عامل خود تهدیدی برای توسعه ی پایدار این جوامع است. از این رو، ضروری است تا سازمان ها به عنوان بزرگترین اعضای جوامع اثرات رفتارهای خود را بر محیط زیست شناخته و در جهت کاهش اثرات منفی این رفتارها بر اکوسیستم های طبیعی اقداماتی را اتخاذ کند. در این راستا مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد.

  می تواند به سازمان ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید. رفتار سبز کارکنان عبارت است از هر گونه رفتار فردی قابل اندازه گیری در بستر محیط کاری که به تحقق اهداف مرتبط با پایداری زیست محیطی کمک می کند. کارکنانی که چنین رفتاری دارند بزرگترین دارایی سازمان برای دستیابی به پایداری و توسعه پایدار هستند.

  به همین خاطر در مدیریت رفتار سازمانی امروز بر این نوع رفتارها تمرکز بسیاری می شود. شایستگی، مزایای متفاوتی برای سازمان ها و مدیران در سطوح مختلف دارند و سازمان ها نیز به دلایل گوناگونی، نظیر: انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی، عملکرد موثر برای همه کارکنان، تاکید بر ظرفیت های افراد به جای شغل آنها) به عنوان شیوه کسب مزیت رقابتی، تقویت رفتار تیمی و متقابل از شایستگی ها استفاده می کنند. از این رو بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان و توسعه شایستگی های فردی اهمیت به سزایی دارد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها