جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ارومیه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها