جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه گلستان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری تخصصی علوم و مهندسی مرتع دانشگاه گرگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : مرتعداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها