جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، بهزیستی هرمزگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها