جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ارومیه
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : فیزیولوژی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها