جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اردکان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : منابع طبیعی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها