جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
15 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 15 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد هنر اسلامی مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید مقصودی همدان (مربی)
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها