جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
33 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 33 مقاله
  توضیحات : استادیار گرایش ژئوتکنیک، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زمین شناسی
  • گرایش : زمین شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها