جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
33 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 33 مقاله
  توضیحات : استاد دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها