جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
44 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 44 مقاله
  توضیحات : استاد گروه آموزشی فیزیولوژِی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : فیزیولوژی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها