همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر حرکت ورودی و آرایش ستونهای شنی در نشست پی ناشی از روانگرایی با استفاده از میز لرزه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عامل اصلی خسارات وارده بر اثر زلزله به سازه هایی که بر روی خاکهای ماسه ای بنا شده اند. کاهش یا زوال مقاومت خاک بر اثر وقوع روانگرایی می باشد و لذا می بایست با استفاده از روش های پیشگیرانه با این پدیده مقابله کرد. تاکنون روش های متعددی برای مقابله معرفی شده که از جمله معروف ترین آن ها می توان به ستون های شنی اشاره کرد. شناخت تاثیر بهینه این روش بر مبنای نوع حرکت ورودی و نحوه آرایش ستون ها با انجام یک سری آزمایش میزلرزه i-g و مدلسازی ستون ها در سه آرایش مختلف و با دو نوع شتاب ورودی، در این تحقیق انجام شده است. در مدل از ماسه 161 فیروزکوه استفاده شده و روش مرطوب برای تهیه مدل در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ابزاربندی کاملی جهت ارزیابی نشستها، افزایش فشار آب حفره های و شتاب سنجی استفاده گردیده و برای ارزیابی نشست، از یک پی گسترده مستقر بر ماسه های مستعد روانگرایی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد عملکرد ستونهای شنی که در قالب استهلاک اضافه فشار حفره ای و کاهش نشست قابل ارزیابی است. از شتاب ورودی و آرایش ستون ها شدیداً تاثیر می پذیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها