جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
35 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 35 مقاله
  توضیحات : استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : مهندسی آب
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها