• شبیه سازی عددی الگوی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزار ssiim

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 756
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در طبیعت به ندرت بتوان رودخانه با مسیر کاملاً مستقیم یافت، اکثر رودخانه ها دارای مسیر های قوسی می باشند. قوس رودخانه جزو بازه هائی از یک رودخانه می باشد که الگوی جریان کاملاً پیچیده ای بر آن حاکم می باشد. جهت مطالعه رفتار یک رودخانه لازم است تا الگوی جریان حاکم بر قوسهای آن کاملاً شناخته شود. با ورود جری ان به قوس رودخانه، در اثر اعمال نیروی جانب مرکز و اندرکنش آن با سایر نیروهای حاکم بر میدان، جریان ثانویه ایجاد شده و باعث باز توزیع مومنتم طولی جریان در جهت عرضی مقطع می شود. مدلهای عددی به عنوان یک ابزار مناسب و توانمند علاوه بر پیش بینی چنین میدانهائی می توانند درک مطلوبی از آن ارائه کنند. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل عددی سه بعدی ssiim الگوی جریان آشفته در قوس 90 درجه با بستر صلب مورد بررسی قرار می گیرد. خصوصیات جریان از جمله: نحوه اثر جریان ثانویه برباز توزیع سرعت، مسیر حداکثر سرعت و توزیع تنش برشی جداره ها مورد مطالعه قرار گرفته و بر این اساس محل های محتمل برای فرسایش و رسوب گذاری در کانال پیش بینی قرار می شود. نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. مقایسه نتایج حاصله نشان از دقت خوب مدل عددی در پیش بینی پروفیل های طولی سرعت و الگوی جریان ثانویه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها