جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مدیر کل دفتر بررسی اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه های کشور
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زمین شناسی
  • گرایش : اقتصادی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها