جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه الزهرا
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (it)، دانشگاه الزهرا (س)، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  • گرایش : فناوری اطلاعات
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها