جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مدیریت پروژه، معاونت راهسازی اداره کل راه و ترابری استان گلستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : راه و ترابری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها