جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : پژوهشگر، دستیار رادیولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : رادیو
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها