جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد خوردگی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی متالورژی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین رویدادها