جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه میبد
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : علوم قرآن و حدیث
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها