جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : طلبه حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل سطح دو مجتع فقه، حقوق و قضای اسلامی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق
  • گرایش : حقوق
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها