جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی بالینی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/30
مقالات جدیدترین رویدادها