جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : anesthesiologist, tuberculosis and lung disease research center, tabriz university of medical sciences, tabriz, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : هوش بری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/11/13
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها