جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : گروه مهندسی پزشکی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/12/23
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها