جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : محقق مردم شناسی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : مردم شناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/02/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها