جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
  • گرایش : علم اطلاعات و دانش شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/09
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها