جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری مردم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : مردم شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/21
مقالات جدیدترین ژورنال ها