جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار ، گروه آموزشی مهندسی hse ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/22
مقالات جدیدترین ژورنال ها