جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی بهداشت حرفه ای
  • گرایش : مهندسی بهداشت حرفه ای
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/03/22
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها