جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : department of obstetrics and gynecology, lorestan university of medical sciences, khorramabad, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مامایی
  • گرایش : مامایی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/23
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها