جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، گروه سلامت روان معاونت بهداشتی بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی بالینی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/24
مقالات جدیدترین ژورنال ها