جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : biomedical engineering department, electrical and computer faculty, hakim sabzevari university, sabzevar, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : زیست پزشکی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/24
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها