جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بناب
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : master of electrical power engineering, power system orientation, faculty of engineering, bonab university, tabriz, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : قدرت
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/24
مقالات جدیدترین ژورنال ها