جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : department of physics, faculty of science, shahrekord university, shahrekord, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فیزیک
  • گرایش : فیزیک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها