جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناسی مدیریت علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : برنامه ریزی درسی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/04/05
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها