جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی واحد مرودشت دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/05/15