جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد پرستاری کودکان، مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/05/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها