جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه آموزشی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/05/22
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها