جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مرکز تحقیقات صنعت و سلامت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/05/23
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها