جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی فردوس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : آموزش و پرورش دبستانی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/05/24
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها