جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد پژوهش هنر موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : پژوهش هنر
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/06
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها