جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ایلام
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : عضو گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اقتصادی
  • گرایش : علوم اقتصادی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/08
مقالات جدیدترین رویدادها