جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : ادبیات نمایشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/09
مقالات جدیدترین رویدادها