جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه روان شناسی عمومی، دانشکده ی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی نایین، نایین، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی عمومی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/13
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها