جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه الزهرا
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار دانشگاه الزهرا
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : مشاوره
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/14
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها