جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : مرکز پژوهش های علمی دانشجویی، دانشجوی دکتری بهداشت و ایمنی موادغذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/17